Spotkania Warszawskie CCIFP – Arkady Kubickiego

O tym projekcie

W listopadzie 2015 roku na zlecenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP odpowiadaliśmy za produkcję i logistykę wydarzenia pod nazwą „Spotkania Warszawskie”, które odbyło się na Zamku Królewskim oraz w Arkadach Kubickiego. Celem Spotkań jest umożliwienie otwartego dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, ekonomicznych, artystycznych i akademickich, w taki sposób, aby każdy mógł swobodnie wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami wydarzenia.

Tegoroczna edycja skupiła się wokół zagadnienia „czy warto być green” a prelegentami byli m.in.: Piere Buhler – Ambasador Francji w Polsce, Mateusz Morawiecki – Wicepremier i Minister Rozwoju, Thierry Doucerain – Prezes Zarządu EDF Polska. Wieczorna część Spotkań odbyła się w Arkadach Kubickiego.

 

Fotografia: Gabriel Gmurczyk, Michał Gmitruk Production

DATA

Listopad 2015

Liczba gości

500

Kategoria
Konferencja